Voedingsadvies voor coronapatiënten: dit is wat u moet weten

Vanuit verschillende organisaties komen er voedingsadviezen voor coronapatiënten. Omdat dit tot onduidelijkheid kan leiden, geven wij een overzicht van de betrouwbare bronnen en een samenvatting van de adviezen.

Voeding tijdens opname
Tijdens de ziekenhuisopname is het belangrijk dat de patiënt (ongeacht ziekte of aandoening) zo goed mogelijk gevoed en gemobiliseerd blijft. Een goede voedingstoestand is van belang bij het behouden van de spiermassa en een stabiel gewicht. Dit kan het herstel na opname en de eventuele revalidatie bevorderen.

Voeding op de IC
Wanneer patiënten op de IC geïntubeerd zijn, is orale inname van voeding niet mogelijk. Er wordt dan direct gestart met postpylorische sondevoeding of volledige parenterale voeding.

Voeding op de ‘Corona-Unit’
Zowel de Nederlandse vereniging Parenterale en Enterale voeding (NESPEN)
als de British Dietetic Association (BGA) schreven een document met practice based voedingsadviezen voor coronapatiënten. De BGA adviezen zijn gebaseerd op de kennis over de behandeling van ernstig longfalen en acute respiratory distress syndrome (ARDS). NESPEN houdt rekening met de GLIM criteria (gewichtsverlies, verminderde intake en de ziektelast van de patiënt) bij het opstellen van de voedingsadviezen.

In het algemeen wijken de richtlijnen van NESPEN en de BGA niet van elkaar af. Beide gaan in op het risico op ondervoeding, het verlies van spiermassa, de gastro-intestinale klachten en de behandeling met een energie- en eiwitverrijkt dieet.

Eerste herstelfase
Herstellende patiënten hebben over het algemeen een verminderde eetlust, zijn benauwd en kortademig, extreem vermoeid en vaak misselijk.

Het REACH (‘REhabilitation After Critical illness and Hospital discharge’) is een netwerk van eerste- en tweedelijns professionals (paramedici), die betrokken zijn bij de revalidatie van complexe patiënten na ziekenhuisopname. Dit netwerkt heeft in het kader van de uitbraak van het Covid-19 virus hun post intensive care Toolkit ter beschikking gesteld. Deze toolkit ondersteunt paramedici in de behandeling van coronapatiënten na de ziekenhuisopname. Bekijk hier de practise based voedingsadviezen. https://www.npi.nl/dietetiek

Tweede herstelfase: ondervoeding tegengaan
In de tweede fase is het vooral van belang om tekorten aan te vullen en blijvend gewichtsverlies tegen te gaan. De aanpak hangt af van de mate waarin patiënten ondervoed zijn. Let wel: ook mensen met overgewicht en obesitas kunnen ondervoed zijn of raken door het Covid-19 virus. De focus ligt op de eiwitinname. Bij ondergewicht bevat het lichaam meer eiwit per kg lichaamsgewicht en wordt de eiwitbehoefte onderschat; bij overgewicht is er sprake van overschatting van de eiwitbehoefte als het huidige lichaamsgewicht wordt aangehouden bij de berekening van de eiwitbehoefte.

Door het gewicht van patiënten met ondergewicht (BMI<20) terug te rekenen naar BMI=20, krijgen lichtere patiënten juist meer i.p.v. minder eiwit voorgeschreven wat recht doet aan hun werkelijke eiwitbehoefte. Door het gewicht van patiënten met overgewicht (BMI>30) terug te rekenen naar BMI=27,5 neemt de eiwitbehoefte niet verder toe en wordt er niet teveel eiwit gegeven. Deze waarde zijn gevalideerd o.b.v. een eiwitbehoefte van 1.5 g/kg vetvrije massa.

Om de energiebehoefte te bepalen zijn GLIM criteria het uitgangspunt. Bij een hoog BMI wordt gekeken hoeveel iemand is afgevallen en hoe actief iemand is.

Bron: Zakboek diëtetiek

Voedingsadviezen: herstel na corona
Wij hebben de belangrijkste voedingsadviezen in de herstelfase voor u op een rij gezet in dit gratis te downloaden overzicht.