ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS VERSTREKT CAREZZO VOOR THUIS BIJ HARTPATIËNTEN

Het St. Antonius Ziekenhuis is gestart met het verstrekken van Carezzo eiwitverrijkte voeding aan hartpatiënten voorafgaand aan de ziekenhuis opname. Dit gebeurt in de vorm van een onderzoek op initiatief van de medisch specialisten die de hartzorg willen verbeteren door het optimaliseren van voeding. Gedurende de pre- en postoperatieve fase zal Wageningen Universiteit de eiwitinname meten om de bijdrage van eiwitverrijkt eten en drinken vast te stellen.