NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR VOEDING EN DIËTETIEK – WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL