NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR VOEDING EN DIËTETIEK

De effecten van Carezzo eiwitverrijkt brood en eiwitverrijkte drinkyoghurt op de eiwitinname van ouderen; een gerandomiseerde klinische studie.

Studies hebben aangetoond dat de eiwit inname van ouderen tijdens ziekte en herstel vaak onvoldoende is. Deze studie heeft het effect onderzocht van Carezzo eiwitverrijkt brood en eiwitverrijkte drinkyoghurt, ter vervanging van reguliere producten, op de eiwitinname van ouderen die waren opgenomen in het VUmc ziekenhuis en ZZG Herstelhotel.

De resultaten geven aan dat de eiwitinname in de interventie groepen in zowel het Ziekenhuis als het Herstelhotel significant hoger is dan in de controlegroepen. De inname van de producten bleef stabiel gedurende de drie weken durende onderzoeksperiode. Brood en drinkyoghurt droegen in ongeveer gelijke mate bij aan de toegenomen eiwitinname bij ontbijt en lunch.

De conclusie van deze studie is zeer positief: het gebruik van Carezzo eiwitverrijkt brood en eiwitverrijkte drinkyoghurt is, als onderdeel van een normale voeding, in verschillende zorgsettingen een veelbelovende en gemakkelijke manier om eiwitinname van ouderen (langdurig) te verhogen.