Ons voedingsconcept verder onderbouwd

Ons voedingsconcept verder onderbouwd

Ons voedingsconcept verder onderbouwd

ln 2015 wonnen wij de Accenture lnnovation Award voor meest duurzame voeding. De jury koos uit 105 inzendingen voor Carezzo, omdat het een nieuw voedingsconcept was dat zorgt voor significante stijging van de eiwitinname bij de aanpak van ondervoeding. Voor de jury was de wetenschappelijke onderbouwing doorslaggevend. Sindsdien zijn wij doorgegaan met wetenschappelijk onderzoek naar de toepassing van het Carezzo voedingsconcept. Carezzo producten kunnen zowel in het ziekenhuis als thuis worden gebruikt, dat is een groot voordeel. Hierdoor kunnen wij in wetenschappelijk onderzoek de periode voor, tijdens en na de ziekenhuisopname met elkaar verbinden.

Het Carezzo voedingsconcept is de vervanging van basisvoeding door basisvoeding met meer eiwitten. In meerdere wetenschappelijke onderzoeken toonden wij aan dat een significant hogere eiwitinname voor, tijdens en na een operatie bijdraagt aan preventie, behandeling en herstel. De onderzoeken die wij in samenwerking met verschillende universiteiten en ziekenhuizen uitvoerden, vormt de wetenschappelijke onderbouwing voor ons unieke voedingsconcept.

Samenwerking
Wageningen University
In samenwerking met Wageningen University & Research en Ziekenhuis Gelderse Vallei, in het consortium Cater with Care (2012-2015), onderzochten wij de eiwitinname met eiwitverrijkte basisvoedingsmiddelen in vergelijking met het beste eten en drinken dat het ziekenhuis destijds had (reguliere voeding en aangevuld met drinkvoeding). Tijdens de ziekenhuisopname bleek de patiënt 1,5 keer meer eiwit binnen te krijgen via eiwitverrijkt eten en drinken en haalde 79% van de doelgroep de gewenste eiwitinname (prestatie indicator IGJ) ten opzichte van 47% in de controlegroep. Vervolgens werden de patiënten gedurende 12 weken na het ontslag uit het ziekenhuis voorzien van Carezzo? boxen eiwitverrijkt eten en drinken en bereikte 72% van de doelgroep de gewenste eiwitinname (versus 32% in de controlegroep).

In deze twee studies met eiwitverrijkt eten en drinken is significant meer eiwitinname gerealiseerd, gedurende een lange periode. Dit toont een goede compliance/therapietrouw aan. Carezzo Nutrition heeft deze producten ontwikkeld en in 2015 geïntroduceerd in ziekenhuizen. Inmiddels hebben 70 ziekenhuizen deze producten opgenomen.

St. Antonius ziekenhuis
In het St. Antonius ziekenhuis is een Value Based Healthcare studie verricht bij patiënten met aortakleplijden. Zij ontvingen 2 weken voorafgaand aan de ziekenhuisopname Carezzo boxen thuis.
Deze VBHC-studie van Radboud Universiteit en Wageningen University & Research gaf aan dat de eiwitinname 55 – 110 % steeg in twee subgroepen en de eiwitinnamedoelstellingen ruimschoots werden behaald.

Wat maakt het Carezzo voedingsconcept uniek?
Uit de verschillende onderzoeken bleek dat de gangbare voedingsstrategie niet werkte. Deze was namelijk vooral gericht op suppletie: meer energie- en eiwitrijke tussendoortjes en aangevuld met drinkvoeding. Het concept van Carezzo is gericht op substitutie: meer eiwit in de basisvoeding. Met eiwitverrijkte basisvoedingsmiddelen is het mogelijk basisvoeding te vervangen door basisvoeding met meer eiwitten.

Spreiding over de dag
Spreiding van eiwitinname over de dag is een wetenschappelijk onderbouwde verbetering in ons voedingsconcept. Carezzo producten zijn ontworpen om gebruikt te worden voor, tijdens en na ontslag en bij herstel. Het verbindt de periode thuis-ziekenhuis-thuis. Voor de patiënt is het grote voordeel dat de producten continuïteit over de gehele ziekte- en behandelperiode mogelijk maken. Hierdoor kunnen zij een optimale bijdrage in de voedingstoestand leveren en effect op de medische uitkomsten hebben.

Het Carezzo concept is uitgewerkt in een range van verschillende eiwitverrijkte producten, die over alle eetmomenten van de dag een keuze bieden. Daarmee is het mogelijk de hoogste eiwitinname te realiseren.