Carezzo Nutrition wetenschappelijk onderbouwd

WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING

Veel toonaangevende ziekenhuizen verstrekken Carezzo eiwitverrijkt eten en drinken aan patiënten met ongewenst gewichtsverlies. Carezzo is ontwikkeld in samenwerking met Wageningen University & Research en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Uit onderzoek blijkt dat van patiënten in ziekenhuizen, bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiswonenden meer dan 70% een hogere eiwitinname hadden door te kiezen voor Carezzo producten. Ruim twee keer zoveel patiënten behaalden de gewenste eiwitinname.

Wetenschappelijk onderzoek - Cater with Care studie van Wageningen Universiteit - toont aan dat Carezzo eiwitverrijkte voeding zorgt voor 1,5 keer meer eiwitinname dan met de gewone producten, zónder meer te eten.

Wat het beste werkt

Wat wij geleerd hebben uit al deze studies is wat niet en wel werkt in de aanpak van ondervoeding:

Wat niet werkt is de huidige aanpak van suppletie: met meer eten van tussendoortjes en aanvullend drinkvoeding haalt de meerderheid de gewenste eiwit inname niet.

Wat wel werkt is de nieuwe strategie van substitutie: vervang gewoon eten door gewoon eten met meer eiwit erin. Meer eiwit in het gangbare menu leidt tot de significante stijging van de eiwit inname waarbij de meerderheid wel de gewenste eiwit inname haalt.

Wat beter werkt is de spreiding van de eiwitinname over alle eetmomenten van de dag in combinatie met bewegen. Met name meer eiwit in de broodmaaltijden en tussendoor heeft een gunstig effect op de totale eiwit inname.

Wat het beste werkt is het aanbieden van keuze en variatie. In de meest recente studies konden senioren in het ziekenhuis en thuiswonend kiezen uit het gehele Carezzo assortiment. Uiteindelijk kon 79% van de doelgroep de gewenste eiwitinname behalen en dit ook vele maanden volhouden: geen last van verveling of verzadiging.

Carezzo Nutrition wetenschappelijk onderbouwd

EIWIT INNAME ONDERZOEKEN

Voor de eiwit inname hebben wij meerdere studies verricht in ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiekliniek en bij thuiswonenden. De start was in het VUmc en een revalidatie kliniek, waarbij eiwit verrijkt brood en een eiwit verrijkte drinkyoghurt is ingebracht in de interventiegroep. Deze klinische RCT studies zijn de eerste waarbij reguliere eiwit verrijkte voeding als een onderdeel van het gangbare menu is gemeten, bij zowel zieke geriatrische patiënten als senioren die revalideren van veelal een heupoperatie. Deze studies geven de eerste wetenschappelijke onderbouwing dat er van eiwit verrijkte basisvoeding evenveel kan worden gegeten als gewone voeding en dus significant bijdraagt aan verhoging van de eiwit inname.

Vervolgens zijn in een verpleeghuis in het gangbare menu brood, sap en soep vervangen door Carezzo eiwitverrijkte brood, fruitsap en groentesoep. In deze studie bleek dat bij vervanging van meerdere producten de eiwit inname significant toeneemt zonder meer te eten.

In 2014-2015 is de effectstudie gehouden in het ziekenhuis Gelderse Vallei bij senioren die het gehele Carezzo assortiment kregen aangeboden en na ontslag uit het ziekenhuis nog drie maanden lang gratis verstrekt krijgen. Tijdens deze periode en daarna werden metingen verricht op hoeveel eiwit men eet en werd de fysieke gesteldheid en voedingstoestand gevolgd. Het bijzondere van deze studie is, anders dan gebruikelijk in RCT studies, er volledig vrije keuze was in producten in de onderzoeksgroepen. De resultaten van deze studies geven aan dat er een significante stijging is van de eiwitinname en dat dit gedurende vele maanden gerealiseerd wordt.

In 2016-2018 is een effectstudie gehouden bij hartpatiënten van het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein voorafgaande aan hun opname in het ziekenhuis voor de hartoperatie. De patiënten kregen twee weken voor de opname thuis Carezzo producten geleverd ter vervanging van hun gebruikelijke eten en drinken. Tijdens deze periode werden metingen verricht op hoeveel eiwit men eet en vergeleken met daarvoor. De resultaten van deze studie gaven aan dat er anderhalf tot twee keer zoveel eiwit werd gegeten voor de ziekenhuis opname. Er is ook een indicatie dat de ligduur met een dag is verminderd. Het bijzondere van deze studie is dat deze geïnitieerd is door de medisch specialisten omdat zij een verbetering van de voedingstoestand als een grote bijdrage zien in de behandeling.

Lees verder over eiwit adviezen

SMAAK ONDERZOEK

Voor smaakonderzoek zijn wij begonnen in het SenTo panel van Wageningen Universiteit dat haar deelnemers getest heeft op hun geur en smaak vermogens. Dit is het eerste senioren panel wat haar consumenten screent op hun vermogen om te proeven. Juist bij ouderdom en ziekte treden er veranderingen op. We staan nog maar aan het begin van de kennisvergaring over wat senioren exact nodig hebben om hun eetlust en voedingstoestand te behouden en hoe de smaak en textuur van producten daarop kunnen inspelen. Wij vinden het belangrijk om onze producten te testen in de doelgroepen.

Sindsdien worden alle nieuwe en verbeterde Carezzo producten getest in ziekenhuizen en zorginstellingen bij de gebruikers. In samenwerking met dietisten worden smaaksessies en pilots ingezet om de smaak en textuur te evalueren door de eindgebruikers.

Alleen als het lekker is wil je het eten en kan je het ook over een langere periode gebruiken. En dat werkt het beste.