HOGERE EIWIT INTAKE GRZ-PATIËNTEN DOOR VARIATIE EN UITBREIDING ASSORTIMENT

(Interview met Renate Peggeman, diëtist bij Viva! Zorggroep)

Op verzoek van Marit Stüvel, diëtist bij Viva! Zorggroep onderzocht Renate Peggeman als student Voeding & Diëtetiek en voeding de invloed van variatie en uitbreiding van het assortiment op de eiwit intake bij een aantal geriatrische revalidatie cliënten van Meerstate in Heemskerk. Na het schrijven van haar scriptie trad Renate in dienst als diëtist bij Viva! Zorggroep.

Wat was de aanleiding om dit onderzoek te starten?
“De diëtisten die werkzaam zijn op de geriatrische revalidatie afdeling (GRZ) van ViVa! Zorggroep gaven aan dat vrijwel geen enkele revalidant zijn eiwitbehoefte haalde. Revalidanten op de GRZ afdeling van ViVa! Zorggroep, die te maken hebben met ondergewicht en/of ondervoeding, krijgen veelal medische (drink)voeding aangeboden om beter in hun voedingsbehoefte te voorzien. In praktijk blijkt dat revalidanten deze drinkvoeding vaak niet waarderen. Dit resulteert in het met tegenzin drinken of helemaal niet drinken. Daarbij wijst onderzoek uit dat de therapietrouw bij gebruik van medische drinkvoeding laag is. De oorzaak volgens het onderzoek is de relatief grote hoeveelheden die geconsumeerd moet worden, het snelle verzadigingseffect en de smaak die tegenvalt. 

Voldoende eiwitten zijn essentieel voor revalidanten van 65 jaar of ouder. Dit om skeletspierafname, krachtvermindering, verhoogde kans op ondervoeding, langere revalidatie en een verminderde kwaliteit van leven zo laag mogelijk te houden. Ondanks deze kennis weten we dankzij de Nederlandse Prevalentiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ), dat 38% van deze doelgroep te weinig eiwitten binnen krijgen”.

Er is nog niet eerder eenzelfde soort onderzoek uitgevoerd en dat terwijl uit onderzoek is gebleken dat als de eiwitbehoefte behaald wordt gedurende een revalidatie, de mortaliteit het laagst is en de kwaliteit van leven het hoogst”

Wat waren de belangrijkste conclusies van jouw onderzoek?
“Er is een significant verschil gevonden (P=0.01) wat betekend dat het uitbreiden van het assortiment eiwit(ver)rijk(t)e voedingsproducten daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de stijging van het aantal revalidanten die hun eiwitbehoefte behalen. Gemiddeld is een revalidant tijdens de interventie 27% meer eiwitten gaan consumeren na het uitbreiden van het assortiment. Het aantal revalidanten die hun eiwitbehoefte behaald hebben is verdubbeld van 15 revalidanten bij het huidige assortiment naar 30 revalidanten bij het onderzoeksassortiment”

Hoe heb je deze resultaten kunnen bereiken?
“We hebben zorgvuldig de producten van het onderzoeksassortiment geselecteerd aan de hand van verschillende factoren. Eiwit(ver)rijk(t)e voedingsproducten worden veel aangeboden en het is belangrijk dat de beste producten op de geriatrische revalidatie afdelingen in het assortiment terechtkomen. Om producten in het assortiment op te nemen zijn de volgende factoren bekeken en beargumenteerd: De producten die op de markt te krijgen zijn; Het eetproces van de afdeling; De hoeveelheid eiwitten in een product. En de smaak en consistentie van het product.

Uiteindelijk zijn er 25 verschillende producten uitgekomen die aan het onderzoeksassortiment zijn toegevoegd. Gebleken is dat de revalidanten per dag gemiddeld 1,9 producten consumeerden van het onderzoeksassortiment, met een gemiddeld eiwitgehalte van 9,3 gram per product. Daarbij is aangetoond dat hoe meer producten men nuttigt van het onderzoeksassortiment des te hoger de procentuele toename van eiwitten is ten opzichte van het huidige assortiment.

Er kan dus geconcludeerd worden dat het inzetten van het onderzoeksassortiment een grote rol speelt in het toenemen van de eiwitinname en het behalen van de eiwitbehoefte bij revalidanten van 65 jaar of ouder op de geriatrische revalidatie afdeling van ViVa! Zorggroep locatie Meerstate te Heemskerk”

Wat zijn in jouw ogen de sterke punten van het onderzoek?
“Dit onderzoek heeft revalidanten keuzevrijheid gegeven in wat ze willen eten en drinken. Dit vinden de medewerkers van de geriatrische revalidatie afdeling van ViVa! Zorggroep belangrijk omdat de revalidanten zelf de regie in handen moeten houden tijdens de revalidatie. Dat maakt dit onderzoek lastig maar de eerste in zijn soort.”

Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen qua assortiment?
“Het onderzoek heeft positieve resultaten laten zien en daarom is het advies een aantal producten van het onderzoeksassortiment op te nemen in het huidige assortiment. Tijdens het onderzoek hebben meerdere revalidanten laten blijken wat ze lekker vinden en wat ze minder lekker vinden. Dit is meegenomen in de aanbevelingen maar de daadwerkelijke aanbevelingen zijn gedaan aan de hand van de cijfers van het onderzoek. De volgende producten zijn aangeraden om op te nemen in het assortiment:

1. Carezzo eiwitverrijkt witbrood en volkorenbrood

2. Boermarke eiwitverrijkte Milkshake

3. Carezzo eiwitverrijkt fruitdrink sinaasappel

4. Carezzo eiwitverrijkt fruitdrink appel- blauwe bes

7. Carezzo eiwitverrijkte soep

8. Arla Protino

9. Carezzo eiwitverrijkt roomijs

Tot slot is aanbevolen om vaker te variëren met producten binnen het assortiment wat wordt aangeboden op de afdeling. Variatie van voedingsproducten is belangrijk om mensen te blijven stimuleren meer eiwit(ver)rijk(t)e producten te laten eten. Biedt bijvoorbeeld de ene keer iets hartigs aan als tussendoortje en de andere keer iets zoets. Ook binnen deze groepen (zoet en hartig) kan men natuurlijk gaan variëren. Om dit te bereiken moeten de diëtisten in overleg met de voedingsassistenten en de koks om samen tot een juiste variatie te komen op de geriatrische revalidatie afdeling.”

Wat is er met de aanbevelingen van jouw onderzoek gedaan binnen Viva!?

“Actueel is dat diëtetiek, na overleg met het management, groen licht heeft gekregen om bovenstaande aanbevelingen stapsgewijs te gaan implementeren. Startend met het individueel adviseren als tussendoortje. Doelstelling is om de eiwitinname vooral te optimaliseren met reguliere eiwit(ver)rijk(t)e voeding en de producten zoals hierboven aanbevolen. Waar het echt nodig is, wordt medische (drink)voeding ingezet. “