GOEDE ZORG PROEF JE: AANPAK VAN ONDERVOEDING DOOR INNOVATIES IN MAALTIJDVOORZIENING EN MENU

Ondervoeding in ziekenhuizen is inmiddels een onderkend probleem. Er zijn richtlijnen ontwikkeld voor het screenen op en het behandelen van ondervoeding. In de behandeling van ondervoeding kan de maaltijdvoorziening in het ziekenhuis een grote rol spelen. Daarnaast kunnen verrijkte voedingsmiddelen zorgen voor een grotere inname van bepaalde voedingsstoffen. In deze lezing wordt ingegaan op de resultaten die zijn geboekt met het maaltijdservicesysteem At Your Request van Sodexo en het onderzoeksproject Cater with Care.