Expert lezing op NVD diëtisten dagen

Op 8 en 9 april hebben ruim 1250 diëtisten het 75 jarig jubileum gevierd van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Dr Jan de Vries, voedingskundig adviseur, heeft twee expert lezingen gegeven onder de titel ‘Ondervoeding eenvoudig oplossen, eiwitverrijkte basisvoeding is een succesvolle strategie’. In de lezing werden de resultaten van drie interventie studies gepresenteerd, waaruit blijkt dat 79% van de doelgroep de verhoogde eiwitinname van 1,5g kan behalen in het ziekenhuis in vergelijking met 50% in de controlegroep.

Carezzo heeft als sponsor van de NVD diëtisten dagen deze lezing aangeboden.

In drukbezochte sessies met 200 diëtisten werd de wetenschappelijke onderbouwing van eiwitverrijkte basis voeding gepresenteerd. Carezzo heeft als deelnemer aan het Cater with Care project bijgedragen aan het wetenschappelijk onderzoek, productontwikkeling en interventie studies in de doelgroep. Een samenvatting van de lezing van Jan de Vries is verschenen in de Nieuwsbrief voor Diëtisten.