ONDERVOEDING OPLOSSEN? EIWITVERRIJKTE BASISVOEDING IS EEN SUCCESVOLLE STRATEGIE

De belangstelling om ondervoeding aan te pakken is snel groeiend. De gangbare aanpak is gericht op suppletie: Optimaliseren van het dagmenu door toevoeging van eiwitrijke tussendoortjes en indien nodig aanvullen met medische drinkvoeding. Deze strategie van suppletie heeft zo zijn beperkingen. Voor veel patiënten is het lastig om zoveel meer te eten. Daardoor wordt de gewenste eiwitinname vaak niet gehaald.

Inmiddels is er een nieuwe strategie ontwikkeld gericht op substitutie: Vervang gewoon eten door gewoon eten waar meer eiwit inzit. In interventie onderzoeken is, met behulp van de producten die door Carezzo zijn ontwikkeld, bewezen dat het voor het overgrote deel van de patiënten nu wel haalbaar is om zo de gewenste eiwitinname te behalen, zonder de energie-inname te moeten verhogen. Meer eiwit zonder meer te eten is een succesvolle aanpak.

WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING

Carezzo heeft in de afgelopen jaren meerdere studies gedaan voor de wetenschappelijke onderbouwing van het voedingsconcept.

Deze Randomized Control Trial (RCT) studies omvatten smaakpanels en eiwit inname studies bij senioren in verschillende situaties: in ziekenhuizen, revalidatieklinieken, verpleeghuizen en thuiswonend.

Wat wij geleerd hebben uit al deze studies is wat niet en wel werkt in de aanpak van ondervoeding:

Wat niet werkt is de huidige aanpak van suppletie: met meer eten van tussendoortjes en aanvullend drinkvoeding haalt de meerderheid de gewenste eiwit inname niet.

Wat wel werkt is de nieuwe strategie van substitutie: vervang gewoon eten door gewoon eten met meer eiwit erin. Meer eiwit in het gangbare menu leidt tot de significante stijging van de eiwit inname waarbij de meerderheid wel de gewenste eiwit inname haalt.

Wat beter werkt is de spreiding van de eiwitinname over alle eetmomenten van de dag in combinatie met bewegen. Met name meer eiwit in de broodmaaltijden en tussendoor heeft een gunstig effect op de totale eiwit inname.

Wat het beste werkt is het aanbieden van keuze en variatie. In de meest recente studies konden senioren in het ziekenhuis en thuiswonend kiezen uit het gehele Carezzo assortiment.

Uiteindelijk kon 79% van de doelgroep de gewenste eiwitinname behalen en dit ook vele maanden volhouden: geen last van verveling of verzadiging.