Eiwit verrijkt | Bestel de lekkerste eiwitrijke producten

Eiwit verrijkt | Bestel de lekkerste eiwitrijke producten

EIWITTEN ZIJN DE BOUWSTENEN

Eiwitten in onze voeding leveren de bouwstoffen voor onze spieren. Door te bewegen wordt meer van het geconsumeerde eiwit omgezet in spierweefsel. Veel deskundigen zijn van mening dat juist senioren extra eiwitten nodig hebben om spierverlies te verminderen. Senioren gaan minder eten omdat de energie behoefte afneemt. Toch blijft de eiwitbehoefte per kg lichaamsgewicht gelijk. Doordat senioren minder gaan eten lopen zij dus het risico om te weinig eiwit te consumeren, waardoor er een onbalans ontstaat. Dat is de reden waarom meer eiwit in de voeding belangrijk is. Bij personen met een tekort aan essentiële voedingsstoffen treedt ondervoeding op. In Nederland komt ondervoeding vooral voor bij senioren. Het verlies van eetlust is een van de belangrijkste oorzaken waardoor men te weinig voeding binnen krijgt. Juist bij ziekte en in periode van herstel heeft het lichaam meer voeding nodig dan normaal.

GEBREK AAN EETLUST ZORGT VOOR TE WEINIG EIWIT INNAME

We beginnen steeds meer zicht te krijgen op de omvang van ondervoeding door vele studies en het gebruik van gevalideerde screenings instrumenten. Bij ongewenst gewichtsverlies is er ook verlies van spiermassa. Spierverlies heeft bij senioren al snel ernstige gevolgen, zoals vermindering van mobiliteit en een verhoogd valrisico, met daardoor een grotere kans op botbreuken.

Recente onderzoeken geven aan dat er een grote groep van kwetsbare ouderen is, die door een gebrek aan eetlust te weinig eiwit innemen. Zij lopen daarmee een risico op ondervoeding. Wanneer bij ongewenst gewichtsverlies of tijdens een screening de diagnose ondervoeding wordt gesteld dan zijn we te laat. We moeten ons ook richten op de veel grotere groep die nog niet scoort op de screening maar al wel te weinig eiwit krijgt. Als in hun dagelijkse menu meer eiwit wordt aangeboden raken zij wellicht niet ondervoed.

MEER ETEN LUKT VAAK NIET

Bij ondervoeding en herstel is de eiwitbehoefte zo’n 50% tot 100% hoger dan normaal. Maar het is voor veel senioren ondoenlijk om zoveel meer te eten. In dat geval wordt er teruggevallen op suppletie met medische drinkvoeding. De prestatie indicator van de Inspectie Gezondheidszorg is 1,2 gram eiwit per kg lichaamsgewicht. Dat komt bij een gemiddeld gewicht van 75 kg overeen met 90 gram. Maar zelfs met een energie verrijkt dieet en medische drinkvoeding lukt het de meeste patiënten niet om de norm te halen. Bovendien is een bekend nadeel van drinkvoeding dat het moeilijk is vol te houden vanwege smaak en het verzadigende karakter. Veel senioren halen overigens de norm die geldt voor gezonde volwassenen (0,8 gram eiwit per kg lichaamsgewicht) niet eens. Daarom dat veel deskundigen van mening zijn dat de aanbeveling voor alle senioren verhoogd zou moeten worden van 0,8 naar 1,2 gram. Bij ondervoeding zou dit 1,2 tot 1,5 gram eiwit per kg lichaamsgewicht moeten zijn om spierverlies te verminderen en vitaal te blijven. Dat is dan bijna het dubbele van wat een gezonde volwassene op een dag eet. Die extra eiwit inname lukt dus niet met bestaande voedingsmiddelen en daarom komt Carezzo met eiwitverrijkte voeding. Er hoeft niet meer gegeten te worden om toch meer eiwit binnen te krijgen. Het is geen opgave om meer eiwit te consumeren, want het Carezzo assortiment bestaat uit bekende en vertrouwde producten.

EIWITINNAME GEDURENDE DE DAG

Meer eiwit inname zonder meer te eten kan met Carezzo eiwitverrijkt eten en drinken. Gewoon eten vervangen door gewoon eten met meer eiwit erin is de nieuwe aanpak. In onderzoek is bewezen dat daarmee de gewenste hoeveelheid eiwit wel behaald wordt.. Door een betere spreiding gedurende de dag is de extra hoeveelheid eiwit ook effectiever.

MEER EIWIT IN DE BROOD MAALTIJDEN EN TUSSENDOOR

Het is van groot belang dat er extra eiwit tijdens het ontbijt en de lunch wordt geconsumeerd. De warme maaltijd is vaak al van voldoende eiwit voorzien. Een betere spreiding van het extra eiwit gedurende de dag over de drie maaltijden is gunstiger voor de spieropbouw. Ook op de tussendoor momenten kan extra eiwit aangeboden worden, om een betere spreiding van eiwitopname te realiseren. Drie maaltijdmomenten van 25 tot 30 eiwit gram gecombineerd met drie tussendoormomenten van 10 gram eiwit zou optimaal zijn.

TE VEEL EIWIT IN ÉÉN KEER HEEFT GEEN ZIN

Wanneer er op een bepaald moment een te grote hoeveelheid eiwit wordt genuttigd kan het lichaam dit niet omzetten in spierweefsel en heeft het dus geen effect. Daarom bestaat het Carezzo assortiment uit producten die tijdens ontbijt, lunch en als tussendoortje gegeten of gedronken kunnen worden.
Carezzo geeft de keuze voor extra eiwit inname gedurende de gehele dag, terwijl het vertrouwde voedingspatroon niet gewijzigd hoeft te worden.

DE KOSTEN IN DE ZORG OMLAAG

De maatschappelijk kosten van ondervoeding zijn enorm en bedragen zo’n 1.8 miljard euro per jaar. Dat weten we al langer en daar moeten we ons dan ook zorgen over maken. Er zijn diverse studies die aantonen dat het aanpakken van dit probleem met voeding kosteneffectief is. De gezamenlijke drinkvoeding fabrikanten hebben dit doorgerekend op basis van een gebruikelijke behandeling met 2 tot 3 flesjes drinkvoeding per dag gedurende drie maanden.

Carezzo brengt nu een voedingsconcept met een ruime keuze waarmee de eiwit inname op een eenvoudige manier kan worden verhoogd en wat ook makkelijk is vol te houden. Wij zijn er van overtuigd dat dit een betaalbare oplossing is die bijdraagt aan de verlaging van de zorgkosten.

Maar in het huidige beleid past een nieuw voedingsconcept helaas niet vanwege de gescheiden budgettering voor reguliere en medische voeding. We doen een nadrukkelijk appel op alle beleidmakers in de zorg en pleiten voor ontschotting en een visie dat voeding wel bijdraagt aan preventie en herstel. Bovendien neemt de urgentie toe bij de verschuiving van intramurale zorg naar extramurale zorg waarbij kwetsbare ouderen snel in aantal toenemen.

KOSTEN SPELEN EEN ROL: GOEDKOPER IN DE BASISVOEDING

Hogere kosten om ondervoeding tegen te gaan worden onder meer veroorzaakt door duurdere voeding. Wanneer ondervoeding kan worden aangepakt door eiwitverrijkte voeding als de gangbare voeding in te zetten, zullen deze producten goedkoper worden. Met tussendoortjes zorgen voor aanvulling helpt ook, maar het verstrekken hiervan kost wel extra personeelsuren.

Eiwitverrijkte producten kosten weliswaar iets meer omdat eiwitten kostbare ingrediënten zijn. Maar als je extra eiwitten wilt geven is het de meest betaalbare oplossing omdat het per gram eiwit niet duurder wordt. Mensen krijgen wel twee keer zoveel eiwit binnen met de eiwitverrijkte Carezzo producten, maar hoeven niet meer te eten of te drinken.

GEEN VERSPILLING

Logischerwijs vragen diëtisten naar meer keuze in voedingsmiddelen die lekker en makkelijk zijn. Die niet te duur zijn en veel eiwit bevatten. Maar als je iets geeft dat niet opgegeten of opgedronken wordt is er sprake van verspilling. Omdat een aantal van de Carezzo producten onderdeel uitmaken van de basisvoeding en heel erg vertrouwd zijn, hoef je niet meer te eten en hoeft er dus ook niets over te blijven. Bovendien worden de Carezzo producten heel erg lekker gevonden. Zo speelt verspilling dus geen rol meer.