Focus op Ondervoeding: Ondervoeding oplossen?

Fred Bergmans van Carezzo Nutrition presenteerde ‘Eiwit verrijkte basisvoeding is een succesvolle strategie’, op het symposium Focus op Ondervoeding op 24 Mei. De conclusie is dat eiwit ondervoeding aangepakt kan worden met een verandering van strategie. De gangbare aanpak is gericht op suppletie: Optimaliseren van het dagmenu door toevoeging van eiwitrijke tussendoortjes en indien nodig aangevuld met medische drinkvoeding. Deze strategie heeft zo  zijn beperkingen. Voor veel patiënten is het lastig om zoveel meer te eten. Daardoor wordt de gewenste eiwit inname  vaak niet gehaald. Inmiddels  is er een nieuwe strategie ontwikkeld gericht op substitutie: vervang gewoon eten door gewoon eten waar meer eiwit inzit. In interventie onderzoeken is, met behulp van de producten die door Carezzo zijn ontwikkeld, bewezen dat het overgrote deel van de patiënten nu wel haalbaar is om zo de gewenste eiwitinname te behalen, zonder de energie inname te moeten verhogen. Meer eiwit zonder meer te eten is een succesvolle aanpak.

Deze nieuwe strategie om meer keuze te bieden en de eiwitinname beter te spreiden sluit aan op de conclusies en aanbevelingen van het recente onderzoek van de Stuurgroep Ondervoeding naar de voedingsconcepten in ziekenhuizen

Op het symposium Focus op Ondervoeding  werden de resultaten van een onderzoek naar de voedingsconcepten in ziekenhuizen gepresenteerd. Ziekenhuis Gelderse Vallei met haar roomservice concept (At Your Request) scoorde als beste met de aansluiting op de wensen van diëtetiek en patiënt in met name keuzevrijheid. Nicole de Roos van Wageningen Universiteit presenteerde de resultaten van de wetenschappelijke studies in het Ziekenhuis Gelderse vallei en in de thuissituatie in de aanpak van Ondervoeding: In het ziekenhuis haalt 79% de eiwitnorm versus 50% in de controle groep. In de thuissituatie verdubbelt het aantal mensen dat de eiwitnorm haalt, tot 72%. Het grote voordeel voor de professional is dat met de vervanging van gewoon eten de spreiding van de eiwit inname over de dag gunstiger wordt en daarmee ook een significante toename wordt bereikt.  En de patiënt heeft variatie met de Carezzo producten op basis van groente, fruit en granen. Als je kunt kiezen wat je lekker vindt, dan krijg je ook wat je nodig hebt.

FocusopOndervoeding_210x297