AMPHIA OP WEG NAAR BEHALEN NORM EIWIT INTAKE MET TUSSEN-ASSORTIMENT EN REGISTRATIE

(Interview met Quirine Altorf, teamleider diëtetiek, Amphia Ziekenhuis)

Quirine Altorf kreeg van het bestuur van het Amphia de opdracht met een aanpak te komen om de matige score van Amphia op de Prestatie Indicator Eiwit intake te verbeteren. Lees hieronder hoe Quirine dit overtuigend en vasthoudend heeft aangepakt en met welk resultaat.

Wat was de aanleiding voor het bestuur om jou deze opdracht te geven?
“Aanleiding was een bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) aan Amphia waarbij het ziekenhuis een advies kreeg van de Inspectie om de score op de Prestatie Indicator te verbeteren.”

Ga er maar aan staan, had je ervaring met dergelijke opdrachten?
“Nee eigenlijk had ik helemaal geen ervaring met zo’n opdracht. Ik was net in dienst getreden bij Amphia en had als diëtist vooral veel vakinhoudelijke en projectervaring in mijn eigen eerstelijns praktijk ‘VIPdietisten’ en bij Revant, Medisch Specialistische Revalidatie. Van managementzaken wist ik weinig.”

Welke ervaring over jouw aanpak zou jij met collega diëtisten willen delen?
“Onze valkuil is dat we soms te technisch zijn in onze communicatie en daardoor collega’s onvoldoende mee weten te nemen. Je moet het echt over de bühne brengen met hapklare brokken en collega’s soms confronteren met de vraag, zou jij het halen? Iedere patiënt die een operatie voor de boeg heeft moet zich voorbereiden als een topsporter. Daar moeten we ons veel meer van bewust zijn. Gelukkig is er op dit moment ook veel aandacht voor Prehabilitatie.”

Hoe heb jij gecommuniceerd binnen Amphia?
“Ik ben gestart met het maken van een knelpunten analyse die ik gepresenteerd heb aan de raad van bestuur. Daarna hebben we een voorlichtingsronde door Amphia gedaan om duidelijk te maken waar de focus lag op hoe moeilijk het is om de benodigde eiwit inname te halen. Diverse disciplines hebben kunnen deelnemen zoals gastvrouwen/heren, verpleging, artsen. In mijn presentatie deed ik een quiz met een volle zaal waarbij alleen mensen die het antwoord goed hadden mochten blijven staan. Als er zelfs in deze groep, slechts een paar mensen overblijven die basale vragen over het belang van eiwitten, waar ze in zitten, etc., goed weten te beantwoorden dan weet je gewoon dat er nog een wereld te winnen valt met het delen van kennis en het geven van voorlichting.”

Neem ons eens mee hoe jij verder te werk bent gegaan…
“We hebben een commissie eten en drinken binnen Amphia opgericht met daaronder een team FOOD waarin 3 werkgroepen actief zijn (ict, scholing, assortiment). Binnen Amphia bleek niet alleen het gebrek aan een goed eiwitrijk assortiment een probleem maar ook het juist registreren van vocht- voedingslijsten door gastvrouwen en verpleging een groot aandachtspunt. In feite zouden we hoger scoren maar door slechte registratie kwam dit niet naar voren. We hebben toen ook ‘aandachtsvelders’ ondervoeding aangesteld op elke afdeling en intensieve controle gedaan op het juist invullen.”

Hoe hebben jullie de noodzaak voor een eiwit verrijkt tussen-assortiment onderbouwd?
We hebben hiervoor samen met finance en control een business case geschreven. Amphia miste vooral een tussenassortiment met eiwitverrijkte voedingsmiddelen. Daarna hebben 4 pilot afdelingen een maand met dit assortiment gedraaid. Patiënten met Snaq <2 mochten bij de drankronde wat extra’s kiezen van de broodbuffet wagen. Patiënten met Snaq >2 kregen het eiwitrijke assortiment aangeboden met daarin o.a. Carezzo fruitdrink, Carezzo Brood/Krentenbollen en Cake, maar ook Protino, Bouwsteentjes, extra kaas, noten etc. Met goede controle op registratie bleek 55-58% van de doelgroep de eiwit inname norm te kunnen behalen op dag 4.”

Is er een kosten/baten analyse gemaakt?
“Ja, op basis van recente wetenschappelijke studies (o.a. Dorian Dijxhoorn) over het verband tussen een hogere eiwit intake en de positieve invloed op ligduur en complicaties, hebben we de bedrijfsmanagers kunnen overtuigen dat de baten opwegen tegen de kosten van het tussen-assortiment. Deze kosten hebben we goed in kaart kunnen brengen op basis van de pilot.”

Wat is het uiteindelijke resultaat van de opdracht waar je de afgelopen 1,5 jaar aan hebt gewerkt?
“Amphia gaat met ingang van 1 januari 2020, alle patiënten met een Snaq score 2 en hoger, een tussen-assortiment aanbieden met hierboven genoemde eiwit (ver)rijk(t)e producten. Dat is tevens het moment dat we ook de nieuwbouw in gebruik gaan nemen en dat de patiënten met tablets zelf hun voeding gaan bestellen. Dit heeft tevens positieve gevolgen voor het aantal fouten in de voedingsregistratie.”

Klik hier wanneer je ook jouw ervaring wilt delen.