ESPEN CONGRES 2014

Op het ESPEN congres 2014 worden de resultaten gepresteerd van twee klinische studies waar Carezzo brood aan heeft deelgenomen. De presentaties zijn in de vorm van een poster die u hier kunt downloaden.

De eerste studie in het ziekenhuis (VUmc) bij acuut opgenomen ouderen heeft als resultaat dat het gebruik van verrijkte producten een significante verhoging heeft van de eiwit inname. Carezzo eiwit verrijkt brood en eiwitverrijkte drinkyoghurt droegen in vrijwel gelijke mate bij aan de verhoogde eiwitinname in de interventie groep.

De tweede studie in het revalidatiecentrum (Herstelhotel), bij oudere patiënten die gedurende drie weken verrijkte producten (brood en drinkyoghurt) gebruiken heeft als resultaat dat de eiwit inname significant hoger is en de aanbevolen hoeveelheid eiwit (25-30 g/maaltijd) gedurende elk van de drie maaltijden werd gegeten in de interventiegroep. In de controlegroep was de geconsumeerde hoeveelheid eiwit lager dan de aanbeveling gedurende het ontbijt en lunch.